Hlavní obsah

atchoo [æˈtʃuː]

Citoslovce

  • hepčí(k)