Hlavní obsah

arteriosclerosis [ɑːˌtɪərɪəʊsklɪəˈrəʊsɪs]

Vyskytuje se v

kornatění: hardening of the arteries, arteriosclerosis, atherosclerosismed. kornatění tepen