Hlavní obsah

armour, AmE! armor [ˈɑːmə]

Podstatné jméno

  1. hist.brnění rytířskévoj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.
  2. voj.obrněná vozidla tanky ap.
  3. pancéřování, pancíř, obrnění vojenského vozidla ap.armour-piercing missileprůbojná střela

Vyskytuje se v

armour: voj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.

armoured: armoured glassvyztužené sklo

brigade: voj. armoured brigadeobrněná brigáda

carrier: voj. armoured personnel carrierobrněný transportér

lightly: lightly armoured vehicleslehká technika vojenská

ring: ring armorkroužkové brnění

zbroj: in full armourv plné zbroji

zranitelný: chink in the armour, weak pointpřen. zranitelné místo slabost, nedostatek