Hlavní obsah

armour, AmE! armor [ˈɑːmə]

Podstatné jméno

  1. hist.brnění rytířskévoj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.
  2. voj.obrněná vozidla tanky ap.
  3. pancéřování, pancíř, obrnění vojenského vozidla ap.armour-piercing missileprůbojná střela

Vyskytuje se v

armoured: armoured glassvyztužené sklo

brigade: voj. armoured brigadeobrněná brigáda

carrier: voj. armoured personnel carrierobrněný transportér

lightly: lightly armoured vehicleslehká technika vojenská

ring: ring armorkroužkové brnění

suit: suit of armourbrnění celý oděv

zbroj: v plné zbrojiin full armour

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekchink in the armour, weak point