Hlavní obsah

arc [ɑːk]

Vyskytuje se v

lamp: arc lampoblouková lampa

shaped: arc-shapedobloukovitý, obloukový

výboj: obloukový výbojarc discharge