Hlavní obsah

arbitrager, arbitrageur ,A:bItrH'ZF: [ˈɑːrbɪˌtrɑːʒə]