Hlavní obsah

aqueous [ˈeɪkwɪəs or ˈækwɪ-]

Přídavné jméno

  1. chem.vodný, hydratačníchem. aqueous solutionvodný roztok
  2. anat. aqueous humourkomorová voda