Hlavní obsah

antihistamine [ˌæntɪˈhɪstəˌmiːn or -mɪn]

Podstatné jméno

  • med.antihistaminikum