Hlavní obsah

annotation [ˌænəˈteɪʃən]

Vyskytuje se v

aparát: annotations, endnotes, glossarypoznámkový aparát