Hlavní obsah

anglicize, BrE+ anglicise [ˈæŋglɪˌsaɪz]

Sloveso

  • sth poangličtit, anglikanizovat co kulturu ap.