Hlavní obsah

altertümeln

Nechtěli jste hledat:

altarpieceoltářní obraz/socha, retábl, retabulum

alter(z)měnit (se), pozměnit, upravit

alterationzměna, úprava, pozměnění

altercation(prudká) hádka, ostrý spor, váda

altered(po)změněný

alter egodruhé já, alter ego

alternatestřídat (se), alternovat , používat střídavě

alternatelystřídavě , na střídačku

alternating currentstřídavý proud

alternationstřídání (se), alternace