Hlavní obsah

alternierender

Nechtěli jste hledat:

alter egodruhé já, alter ego

alternatestřídat (se), alternovat , používat střídavě

alternatelystřídavě , na střídačku

alternating currentstřídavý proud

alternationstřídání (se), alternace

alternativealternativa , jiná možnost

alternativelypřípadně, popřípadě, nebo, eventuálně

alternatoralternátor, generátor střídavého proudu

althoughačkoli, i když, přestože

altimetervýškoměr