Hlavní obsah

alma mater [ˈælmə ˈmɑːtə or ˈmeɪtə]

Podstatné jméno

  1. form.alma mater univerzita, hl. vystudovaná
  2. AmEškolní hymna