Hlavní obsah

aggódj

Nechtěli jste hledat:

age-oldprastarý, letitý, odvěký

agglomerationnahromadění, změť, shluk(nutí), nakupení

aggrandizezveličovat, přehánět, nadsazovat, přikrášlovat , dělat víc, než (ve skutečnosti) je

aggrandizementzvětšení moci/bohatství, zlepšení (svého) postavení

aggravatezhoršit, ztížit, zostřit

aggravateds přitěžujícími okolnostmi, za použití násilí/zbraně

aggravatingrozčilující, protivný, otravný

aggravationobtěžování, provokace

aggregateúhrnný, celkový, agregátní

aggregationnakupení, (na)shromáždění, nahromadění, agregace