Hlavní obsah

adventurism [ədˈventʃəˌrɪzəm]

Podstatné jméno

  • avanturismus nezodpovědné politické jednání