Hlavní obsah

admired [ədˈmaɪəd or ædˈ-]

Vyskytuje se v

obdivovat (se): I admired his courage.Obdivoval jsem jeho odvahu.