Hlavní obsah

acetic [əˈsiːtɪk or əˈset-]

Přídavné jméno

  • chem.octovýacetic acidkyselina octová

Vyskytuje se v

octový: chem. kyselina octováacetic acid