Hlavní obsah

accretionary [əˈkriːʃəˌnerɪ or -ˌnərɪ]

Přídavné jméno