Hlavní obsah

abstractly [ˈæbstræktlɪ]

Vyskytuje se v

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

abstract: abstract of statisticsstatistický přehled