Hlavní obsah

abracadabra [ˌæbrəkəˈdæbrə]

Citoslovce

  • abrakadabra