Hlavní obsah

ablaschen

Nechtěli jste hledat:

abjurezříci se, vzdát se , odvolat, zavrhnout

ablazev plamenech, hořící, planoucí

ablebýt schopen, dokázat, umět

able-bodied(tělesně) zdatný

ablutionsmytí se, očista

ablyobratně, dovedně, šikovně, zdatně

abnormalabnormální, nenormální, neobvyklý

abnormalityabnormalita, nenormálnost, abnormálnost

abnormallyabnormálně, nenormálně, neobvykle

aboardna palubě/palubu , do, v