Hlavní obsah

aber dafür

Nechtěli jste hledat:

abet(na)pomáhat , podněcovat, navádět

ablebýt schopen, dokázat, umět

amberjantar

avertvrdit, prohlašovat , ujišťovat

abductorúnosce/únoskyně

aberranceodchylka, deviace, úchylka, aberace

aberrantnenormální, odchylný, aberantní

aberrationodchylka, výchylka, vybočení

abetmentnapomáhání, podněcování, nabádání

abetterspoluviník , podněcovatel , napomáhač

abeyancepozastavení, přerušení, odložení, odklad, klid řízení

abeyant(dočasně) nečinný, pozastavený, přerušený

abhorošklivit si, nenávidět, nesnášet , mít odpor