Hlavní obsah

a.m

a.m.dopoledne, ráno

a, anjakýsi, jistý, nějaký

Vyskytuje se v

account: výkaz zisků a ztrátprofit and loss account

add: a k tomu ještě/navíc ...added to which ...

administration: magistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringuMaster of Business Administration MBA

aerospace: letecký a kosmický průmyslaerospace industry

ancient: antické Řecko a Římancient Greece and Rome

asset: aktiva a pasivaassets and liabilities

bank: poplatky za vedení účtu (a transakce)ekon. bank charges

burst: náhle vtrhnout a vyrušit kohoburst in on sb

chemical: chemické a biologické zbraněchemical and biological weapons

Christmas: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

combat: boj na život a na smrtmortal combat

con: (důvody) pro a protipros and cons

co-operative: (výrobní a) spotřební družstvoekon. co-operative society

counselling: manželská (a předmanželská) poradnamarriage counselling

day: (neváhat a) chopit se příležitostiseize the day

deadly: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

debit: aktiva a pasiva účtucredits and debits

department: Ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečeníBrE Department of Health and Social Security

divide: propast mezi bohatými a chudýmidivide between rich and poor

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

drag: přetažení objektu myší, (pře)táhni a pusťvýp. drag and drop

error: metoda pokusu a omylumethod of trial and error

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

fore: na přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadlafore and aft

forward: sem a tambackward and forward

genitalia: mužské a ženské pohlavní orgánymale and female genitalia

grandparent: prarodiče, dědeček a babičkagrandparents

green: ovoce a zelenina pěstovaná pro trhgreen goods

hesitate: Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ..., Nerozmýšlej(te) se požádat ap.Don't hesitate to ...

hospitality: (hotely a) pohostinství oborhospitality industry

hug: Objímám tě a líbám. v dopise ap.Huggs and kisses.

husband: manželé, muž a ženahusband and wife

jolly: pirátská vlajka, lebka a zkřížené hnátyJolly Roger

law-enforcement: policie a bezpečnostní složky, donucovací orgánylaw-enforcement agencies

learning: učení metodou pokusu a omylutrial-and-error learning

legal: právní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal capacity

lock: zajistit a nabít, připravit zbraňAmE, voj. lock and load

lost property: ztráty a nálezylost property office/department

match: deska s perem a drážkoutech. match-board

minus: plusy a minusy čehopluses and minuses of sth

mix: směs lnu a bavlnylinen/cotton mix

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

mortal: boj na život a na smrtmortal combat

ache: Bolí mě hlava, břicho a zuby.I have a headache, stomach ache and toothache.

and: dnem a nocíday and night

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

downhill: A teď už to půjde samo.It's all downhill from here.

drop: Všeho nech(te) a ...Drop everything and ...

either: Nezvládnu to a navíc ani nechci.I can't manage it and I don't want either.

fine: Já se mám dobře, a vy?I'm fine. And you?

get: Běž a přines mi další sklenici.Go and get me another glass.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

hear: A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...And now let's hear from our reporter...

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

it: Bylo velmi vlhko a větrno.It was very wet and windy.

kind: Nenávidím Johna a jemu podobné.I hate John and his kind.

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

live: A dožil se 98 let.And he lived to be 98.

most: a co je nejvíc překvapivé ...most surprisingly ...

much: Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.He wasn't a leftist, much less a revolutionary.

bread: chléb a hrybread and circuses

dale: přes hory a dolyover hill and dale

forth: a tak dáleand so forth

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?