Hlavní obsah

máma

Vyskytuje se v

mít: I think that ...mám za to, že ...

defekt: I('ve) got a puncture.Mám defekt. píchl jsem

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

dost: I have time enough.Mám dost času.

hlad: I am hungry.Mám hlad.

hrozný: I am starving/famished.Mám hrozný hlad.

chuť: I feel like having an ice cream.Mám chuť na zmrzlinu.

kašel: I have a bad cough.Mám silný kašel.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.

namířit: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

nápad: I've got an idea!Mám nápad!

peníze: I have little money.Mám málo peněz.

podezření: I suspect that ...Mám podezření, že ...

položit: Where shall I put it?Kam to mám položit?

postavit: Where shall I put it?Kam to mám postavit?

práce: I am very busy.Mám spoustu práce.

prima: I'm fine.Mám se prima.

prosba: I have a favour to ask you.Mám na vás prosbu.

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

rád: I like it better.Mám to radši.

sevřený: My stomach is in knots.Mám sevřený žaludek.

splín: hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues., I'm dejected.Mám splín.

spousta: I have plenty of time.Mám spoustu času.

strach: I am worried about him.Mám o něj strach.

strašný: I am terribly thirsty.Mám strašnou žízeň.

sucho: My mouth is dry.Mám sucho v ústech.

také: I'm hungry. – So am I.Mám hlad. – Já také.

tolik: I have as much as I need.Mám tolik, kolik potřebuji.

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

víc: I work multiple jobs.Mám více zaměstnání.

vlastní: I have a room of my own.Mám svůj vlastní pokoj.

vyřídit: Can I take a message for him?Mám mu něco vyřídit?

vyřizování: I have some errands to run.Mám (ještě) nějaké vyřizování.

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

vzít si: What shall I wear?Co si mám vzít na sebe?

zabalit: Shall I wrap it up for you?Mám vám to zabalit?

zlomený: My leg's broken., I have a broken leg.Mám zlomenou nohu.

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

žízeň: I'm thirsty.Mám žízeň.

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

busy: I am very busy.Mám spoustu práce.

charge: They are my charges.Mám je na starost.

deal: I have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

head: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

off-key: Am I off-key?Zpívám/Mám to falešně?

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

own: I have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

puncture: I have got a puncture.Píchl jsem., Mám píchlé kolo.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

should: What should I do?Co mám dělat?

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

weary: I am weary of it all.Mám toho všeho už dost.

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.