Hlavní obsah

Eurocentric [ˌjʊərəʊˈsentrɪk]

Přídavné jméno

  • eurocentrický