Hlavní obsah

Differentialanalyse

Nechtěli jste hledat:

differentialrozdíl, diferenciál

differentodlišný , rozdílný, jiný

differentiaterozlišovat, dělat rozdíl , odlišovat

differentiationdiferenciace, odlišení, rozlišování, odlišování

differentlyrůzně, rozdílně, odlišně , jinak

differentnessodlišnost, odchylnost, různost

difficultobtížný, těžký, nesnadný

difficultyproblém, potíž, nesnáz

diffidenceostych, nesmělost, bázlivost

diffidentostýchavý, nesmělý, bázlivý