Hlavní obsah

Christ [kraɪst]

Podstatné jméno

Citoslovce

  • hovor.prokrista(pána)!

Vyskytuje se v

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

Ježíš: Jesus Christbibl. Ježíš Kristus

Kristus: before Christ, zkr. BCpřed Kristem

letopočet: before Christ, zkr. BCpřed naším letopočtem

tělo: the body of Christtělo Kristovo

zmrtvýchvstání: the Resurrection of Christnáb. zmrtvýchvstání Kristovo

almighty: God/Christ Almighty!Ježíši!, Panebože!, Bože na nebesích! při překvapení, rozzlobení či zděšení