Hlavní obsah

Brandbrief

Nechtěli jste hledat:

brand(obchodní) značka, známka

branch outrozšířit/rozvětvit své aktivity/činnosti/pole působnosti

brandedznačkový

brandishohánět se, hrozit, (hrozivě) mávat

brand name(obchodní) značka, značka výrobku

brand-nameznačkový

brand-newzbrusu nový

brandybrandy, vínovice

brandy snapkrémová trubička

brashneomalený, drzý, (přehnaně) suverénní