Hlavní obsah

bed [bed]

Zkratka

  • nejnižší stupeň pedagogické kvalifikace umožňující výuku na základní školeabbr of Bachelor of Education

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

bed: in bedv posteli o sexu

bedding: bedding (material)podestýlka, stelivo pro domácí zvířata

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

divan: divan (bed)válenda, postel s tlustou matrací

double: double bedmanželská postel, dvojlůžko

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

make up: make up a bedustlat k spaní

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

retire: retire (to bed)jít spát

sheet: (bed) sheetprostěradlo, (tenká) přikrývka/pokrývka

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

twin bed: twin bedsdvě (samostatná) lůžka na pokoji

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

wet: wet the bedpočůrat (se), počůrávat se, pomočit (se)

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

base: (slatted) bed basepostelový rošt

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

bunk bed: bunk bedspatrová postel

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

confine: be confined to bedbýt upoután na lůžko

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

cover: bed coverpřehoz na postel

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

extra: extra bedpřistýlka

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

jacket: bed jacketnoční župánek dámský

king-size: king-size bedmanželská postel cca 2 x 1,9 m

linen: bed/table linenložní/stolní prádlo

loft: loft bedvyvýšená postel, vyvýšené lůžko

make: make the bedustlat (postel)

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

mortar: stav. mortar bedmaltové lože

nail: nail bednehtové lůžko

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

piss: piss the bedpochcávat se (v noci)

plank: plank-bedpryčna

plant: plant bedzáhon pro klíčení sazenic

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

queen-size: queen-size bedmanželská postel 150 x 200 cm

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

single: single bedpostel pro jednoho

studio: studio couch/bedrozkládací gauč/pohovka

tanning: tanning bedhorizontální solárium lůžko

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

each: 2 bedrooms, each with 3 beds2 ložnice, každá se 3 postelemi

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

cítit: smell of sth, páchnout smell (bad)být cítit čím

dech: bad breathzkažený dech zápach z úst

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

dvoulůžkový: hl. manželský double room, s oddělenými lůžky twin(-bedded) roomdvoulůžkový pokoj

fluidní: fluidized bed combustiontech. fluidní spalování

hůř: worse and worsečím dál hůře

chovat se: treat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sbchovat se dobře/špatně ke komu

lehnout (si): go to bedjít si lehnout do postele

líheň: oyster bedústřicová líheň

ložní: bed linen, bedclothes, beddingložní prádlo

lůžko: be confined to bedbýt upoután na lůžko

manželský: double bed, king-size bedmanželská postel

mít: have bad luck, be out of luckmít smůlu

nadstandardní: pay bed, BrE amenity bedmed. nadstandardní lůžko

náhoda: mischance, smůla bad luck, incident misadventurenešťastná náhoda

naladěný: in a good/bad mooddobře/špatně naladěný

nekrytý: bad/dud check/chequenekrytý šek

nepřízeň: due to bad weatherpro nepřízeň počasí

nocleh: bed and breakfastnocleh se snídaní

noční: bed(side) lamp/tablenoční lampička/stolek

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

patrový: bunk bedspatrová postel

pech: be unlucky/out of luck, have bad luckhovor. mít pech

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

pohledávka: irrecoverable debt, hl. z půjčky bad debtnedobytná pohledávka

poschoďový: bunk bedsposchoďová postel

postel: double bed, cca 190x205 cm king-size bedmanželská postel

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

prádlo: bed linen, i přikrývky ap. bedclothes, beddingložní prádlo

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

přistýlka: room with extra bedpokoj s přistýlkou

rozkládací: studio couch, sofa-bed, day bedrozkládací gauč v postel

rozlít: get into sb's bad bookspřen. rozlít si to u koho

rozpoložení: in a good/bad temper/humourv dobrém/špatném rozpoložení

skládací: BrE camp bed, AmE cot, křeslové deck chairskládací lehátko

skutek: good/bad deeddobrý/špatný skutek

smůla: be unlucky, be out of luck, have bad luckmít smůlu

snídaně: bed and breakfastnocleh se snídaní

spaní: before (going to) bedpřed spaním

spát: put sb to beddát spát koho děti ap.

stlát: make up a bed, make the bedstlát postel

stolek: bed(side) tablenoční stolek

špatný: bad/poor tastešpatný vkus

uložit se: lie down to sleep, jít spát go to beduložit se k spánku

upoutat: be confined to bedpřen. být upoután na lůžko

záhon: flowerbed, bed of flowerskvětinový záhon

záporný: evil character, hovor. baddy, baddie, bad guyzáporný hrdina

zkažený: bad breathzkažený dech

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

zlý: bad/hard timeszlé časy

znamení: good/ill omen, good/bad signdobré/špatné znamení

zvuk: have a good/bad reputationmít dobrý/špatný zvuk renomé

čas: bedtime, time to go to bedčas jít spát

do: I'm going to bed.Jdu do postele.

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

hustý: That was bad-ass!To bylo hustý!

chyba: my fault, AmE, hovor. my badmoje chyba

kašel: I have a bad cough.Mám silný kašel.

koryto: dry river bedvyschlé říční koryto

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...