Hlavní obsah

Arabic [ˈærəbɪk]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

číslice: arabské čísliceArabic numerals

písmo: arabské písmoArabic script

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?