Hlavní obsah

Apodemik

Nechtěli jste hledat:

aplomb(sebe)jistota, vyrovnanost

apocalypseapokalypsa, konec světa

apocalypticapokalyptický, zkázný, hrůzný

apocryphalapokryfický, apokryfní

apogeevrchol, vyvrcholení, nejvyšší bod

apoliticalapolitický

apologeticomlouvající se , omluvný, kajícný

apologeticallyomluvně, provinile, kajícně

apologiaobrana, obhajoba, apologie

apologistobhájce, zastánce , apologeta