Hlavní obsah

Anglo-Saxon [ˌæŋgləʊˈsæksən]

Přídavné jméno

  • anglosaský

Podstatné jméno

  1. Anglosas/Anglosaska
  2. anglosaština