Hlavní obsah

Afiyet olsun

Nechtěli jste hledat:

Afghanafgánský

aficionadonadšenec, (zapálený) fanoušek, fanda

afielddaleko, v dálce, v cizině

afirev plamenech, hořící, planoucí

aflamehořící, v plamenech, v ohni

afloatna hladině, na vodě, plovoucí

afootchystající se, probíhající, v běhu

aforementionedjiž/dříve/výše/shora zmíněný, již/výše uvedený

aforesaidvýše/shora uvedený/zmíněný

afoulzaplést se, dostat se do konfliktu