Hlavní obsah

Abend

Nechtěli jste hledat:

bendohnout se, sehnout se, sklonit se

amendpozměnit, opravit, doplnit

abet(na)pomáhat , podněcovat, navádět

fend(po)starat se (sám) o sebe

lendpůjčit, zapůjčit

mend(vy)spravit, zalátat, opravit

sendposlat, zaslat, odeslat

tendmít sklon, obvykle , být náchylný

a, anjakýsi, jistý, nějaký

rendrvát, drásat, rozervat

wendubírat se, směřovat , namířit si to

abductorúnosce/únoskyně

aberranceodchylka, deviace, úchylka, aberace

aberrantnenormální, odchylný, aberantní

aberrationodchylka, výchylka, vybočení

abetmentnapomáhání, podněcování, nabádání

abetterspoluviník , podněcovatel , napomáhač

abeyancepozastavení, přerušení, odložení, odklad, klid řízení

abeyant(dočasně) nečinný, pozastavený, přerušený

abhorošklivit si, nenávidět, nesnášet , mít odpor