Hlavní obsah

Abbrennschweißen

Nechtěli jste hledat:

abbotshipopatství , opatský titul

abbreviate(z)krátit , zestručnit

abbreviatedzkrácený , zestručněný

abbreviationzkratka

ABCzáklady

abdicateabdikovat, odstoupit z funkce, vzdát se moci

abdicationabdikace, odstoupení z funkce, vzdání se úřadu

abdomenbřicho, dutina břišní

abdominalbřišní, abdominální, zadečkový

abdominalsbřišní svaly