Hlavní obsah

über etw erfreut sein

saneduševně zdravý, příčetný, normální