Hlavní obsah

znovu

Vyskytuje se v

oženit se: remarry, marry againznovu se oženit

přehrát: replay sthpřehrát co znovu

zase: over and over (again)zase a znovu

nabrat: recover one's strengthsnabrat znovu sil

propuknout: The war burst out again.Znovu propukla válka.

again: once againještě jednou, znovu

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

reborn: be rebornznovu se zrodit

remand: práv. remand sb in custodyvrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovaného

renew: renew one's appealznovu vyzvat

restart: restart the engineznovu nastartovat motor

resume: resume one's dutiesznovu se ujmout svých povinností

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

go: Have another go.Zkus to znovu.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

more: once moreještě jednou, znovu, opět