Hlavní obsah

[leads]

leadvést , být v čele

leadolovo

Vyskytuje se v

field: lead the fieldvynikat v oboru, být nejlepší

lead on: lead sb onnavést, zlákat koho k čemu lží ap.

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

way: lead the way(za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu

climbing: lead climbinglezení na obtížnost

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

extension: extension cord/lead/cableprodlužovačka

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

leading: leading companiespřední společnosti

lead-up: lead-up to the electionpředvolební období, období těsně před volbami

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koho

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

citlivý: sedmý stupeň leading tone, subtonichud. citlivý tón

čelo: be in the leadsport. být v čele závodu

dvojí: lead double lifevést dvojí život

hlavní: lead role, main partdiv., film. hlavní role

kabel: BrE jump leads, AmE jumper cablesmotor. startovací kabely

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

měkký: soft-lead pencilměkká tužka

role: lead role, main parthlavní role

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

stopa: false leadfalešná stopa

stoupání: lead, též rozteč (thread) pitchstoupání (závitu)

sugestivní: leading/s podtextem loaded questionsugestivní otázka

špice: get to the top/do vedení leaddostat se na špici

špičkový: top/leading expertšpičkový odborník

vedení: take the leadujmout se vedení

vůdčí: leading figure, osnovatel ap. mastermindvůdčí osobnost

postavení: leading positionvedoucí postavení

pozice: take the leadsport. dostat se na vedoucí pozici

prim: i přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, leadhrát prim

přední: leading companiespřední společnosti

vedoucí: leading power/rolevedoucí síla/úloha

vést: He is still in the lead.Ještě pořád vede.

vrch: lead uphillstoupat do vrchu cesta ap.

zavést: They led me into the house.Zavedli mě do domu.

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

rest: po zbytek životafor the rest of my life

change: Zbytek si nechte.Keep the change.

zbytek: zbytkyremains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scraps