Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) whereKde bydlíš?Where do you live?Kde se tu bereš?How did you get here?
  2. (určení místa hl. věty) where
  3. (vůbec někde) somewhere(v záporu) nowhere(kdekoli) anywhereNemám kde bydlet.I have nowhere to stay/live.

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. here - theretu - tam, kde - tu, tu - onde

blízký: Where is the nearest hospital?Kde je nejbližší nemocnice?

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

jinde: Where else?Kde jinde?

narodit se: Where were you born?Kde jsi/jste se narodil?

pracovat: Where do you work?Kde pracuješ?

sehnat: Where can I get the book?Kde seženu tu knihu?

strávit: Where are you going to spend your holiday?Kde strávíte dovolenou?

ti, ty, ta: Where are the papers?Kde jsou ty papíry?

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

váznout: What is the catch/hitch?Kde to vázne?

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

zdržovat se: I don't know his whereabouts.Nevím, kde se teď zdržuje.

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

necessary: where necessarykde je třeba

be: Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

wherever: Wherever have you been?Kde jsi vlastně byl?

kde: Where do you live?Kde bydlíš?