Hlavní obsah

[Firma]

Vyskytuje se v

konkurenční: rivals, rival companies, the competitionkonkurenční firmy

poradenský: consulting firmporadenská firma

sídlo: (company) main office, adresa company addresssídlo firmy

address: business addressadresa (sídla) firmy, obchodní adresa

customer: customer baseklientela (firmy), zákaznická základna

object: objects clausepředmět podnikání firmy ve stanovách ap.

roofing: roofing companypokrývačská firma

stockbroking: stockbroking firmmakléřská firma

takeover: takeover bidnabídka na převzetí firmy

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

own: The company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.