Hlavní obsah

vise

viceneřest, nectnost, záporná vlastnost

visethang*, be* hanging, be* suspended

vishanging position

Vyskytuje se v

naopak: and vice versaa naopak

stěna: viset na stěněhang on the wall

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

vice-: vice-chairmanmístopředseda

vice squad: vice-squad officerpolicista z mravnostního