Hlavní obsah

spot [spɒt]

Podstatné jméno

  1. tečka větší, puntík, kolečko, skvrn(k)a, flek kruhového tvaruspot ball(bílá) koule s tečkou v kulečníku
  2. pupínek, vřídekbeauty spotznaménko krásy, přen. krásné místo město ap.teenage spotsbeďary, uhry, uhříky, pupínky v období dospívání
  3. of sth BrE kapka, trocha, krapet čeho tekutiny ap.
  4. místo, flek, místečkotop spotčelní příčka, první místoweak spotslabé místo, slabina, slabůstkasport. penalty spotznačka pokutového kopu
  5. vysílací prostor, spot reklamní ap.
  6. hovor.lokál, (zábavní) podnik
  7. hovor.reflektor

Vyskytuje se v

bodový: spot light(ing)bodové světlo

hotovost: cash payment, na místě hovor. spot cash, money downplatba v hotovosti

místo: okamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scenena místě

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

parkovací: parking space/place/spotparkovací místo

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

sedmitečný: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetle/ladybugzool. slunéčko sedmitečné

skvrnitost: leaf spot, mosaic diseasebot. skvrnitost listů choroba

skvrnitý: epidemic typhus (fever), spotted fevermed. skvrnitý tyfus

slabost: have a weakness/soft spot for sb/sthmít slabost pro koho/co

slabý: sb's weakness, weak point/spotčí slabá stránka, slabé místo

sluníčko: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetleslunéčko sedmitečné

svářečka: spot welderbodová svářečka

uvést: embarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spotuvést do rozpaků

znaménko: beauty spotznaménko krásy

žlutý: yellow spot, macula luteaanat. žlutá skvrna

malebný: beauty spotmalebný kout(ek) v krajině ap.

podnik: nightclub, hovor. night spotnoční podnik

zahlédnout: I spotted him in the crowd.Zahlédl jsem ho v davu.

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

vytáhnout: get sb out of a tight spotvytáhnout komu trn z paty

vytrhnout: get sb out of a tight spotvytrhnout komu trn z paty

zlatý: highlight, high spot/pointzlatý hřeb vystoupení ap.

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

fine: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

hyena: zool. spotted hyenahyena skvrnitá

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

lesser: zool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malý

liver: liver spotjaterní skvrna na kůži

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

reporter: on-the-spot reporterzpravodaj na místě (události), místní zpravodaj

spot: spot ball(bílá) koule s tečkou v kulečníku

spotted: zool. spotted hyenahyena skvrnitá

welding: spot weldingbodové svařování

woodpecker: spotted woodpeckerstrakapoud

hit: hovor. hit the spotbýt právě vhod, bodnout k chuti ap.

rivet: be riveted (to the spot)být (jako) přimražený/přikovaný/přibitý pohled

rooted: be rooted to the spotbýt/stát jako přibitý/přikovaný nemoci se hnout - strachem ap.

tight: be in a tight corner/spotbýt v úzkých, být v (pěkné) bryndě