Hlavní obsah

schroff

Nechtěli jste hledat:

sceptrežezlo

schedulerozvrh , (časový) plán, seznam činností

scheduled(na)plánovaný, rozvržený

schedulerplánovač , plánovací záznamník

schemaschéma , znázornění, náčrt(ek)

schematicschematický, zhruba načrtnutý

schematicallyschematicky, v hrubém náčrtu

schemeplán, program, projekt

schemerintrikán, pletichář

schemingintrikaření, pletichaření

schraňovatstore up, keep* , accumulate

schroupatcrunch, eat* up

schrupnout sihave* a nap/doze/snooze, have* forty winks

schrupnutí (si)nap, snooze, forty winks

schůdkysteps, stepladder

schůdnostpassability, negotiability

schůdnýpassable, negotiable, traversable

schůzemeeting, session, sitting

schůzkaappointment, date, rendezvous

schůzování(holding of) meetings