Hlavní obsah

pen pal

pálitburn*, be* (burning) hot, beat* down

pálit seburn*, be* burning

pěnafoam, froth, lather, spume, scum

pětfive

pětsing*

pěnitfoam, froth, spume, lather