Hlavní obsah

pósti

Nechtěli jste hledat:

pěstitcare , take* care , keep* neat, cultivate

pěstfist

pasttrap, pit(fall), snare, gin

pítdrink*, consume , water

pětfive

pětsing*

lesttrick, stratagem, ruse, subterfuge, ploy

plstfelt

prsťearth, soil

mstítrevenge , avenge

mstít setake*/wreak revenge , revenge , wreak/take* vengeance

postit sefast, observe the fast

podílovýshared, participation

pódiovýplatform, stage

podít sego*

pódiumplatform, stage, podium

podivastonishment, surprise, amazement

podívanásight, spectacle, spectacular

podívat se(take a) look , check (to see), see*

podivíneccentric, oddball, weirdo, freak, queer fish

podivínskýeccentric, freaky, cranky, off-the-wall

podivínstvíoddness, oddity, queerness