Hlavní obsah

overblijven

Nechtěli jste hledat:

overbearingpanovačný, pánovitý

overblownzveličený, přehnaný, nafouklý

overboardpřes palubu

overbook(za)rezervovat více lístků než je míst/skutečně k dispozici, duplicitně/vícenásobně (za)rezervovat

overburdenedpřetížený

overcastzatažený, zamračený

overcharge(na)účtovat příliš (mnoho), vzít na hůl

overcoatsvrchník, kabát, zimník, teplý plášť

overcomepřekonat, zdolat, přemoci

ověnčitdecorate, festoon, garland

overaloveralls, coveralls, boiler suit

ověřenícertification, certificate, authentication

ověřenýcertified, authenticated

ověřitcertify, verify, authenticate

ověřovacíverification, testing

ověřovat (si)verify , check (out) , check up

ověřovatelverifier

ovesoat

ověsithang* , bedeck, festoon