Hlavní obsah

markaðstorginu

Nechtěli jste hledat:

marjorammajoránka

markskvrna, stopa, otisk

mark downpoznamenat si, zapsat si

markdownsleva

markedzřetelný, výrazný, zřejmý

markedlyzřetelně, výrazně, markantně

markerznačka, ukazovatel , záložka

markettrh, tržiště

marketabilityprodejnost, zpeněžitelnost

marketableprodejný, zpeněžitelný

marionetamarionette, puppet

markamark

markantnímarked, noticeable, striking

marketinkmarketing

marketinkovýmarketing

markovatring* up, punch up

markraběmargrave

markrabský(of the) margrave, margravial

markrabstvímargrav(i)ate

markytánka(female) sutler, vivandiere