Hlavní obsah

house

Podstatné jméno

  1. dům hl. rodinný, domek(small) family houserodinný domekthree-bedroom housedům se třemi ložnicemi
  2. (všichni) obyvatelé domumove housepřestěhovat se změnit bydliště
  3. restaurace, hostinec hl. specializovaný podniksteak housesteaková restaurace
  4. firma, salon módní, (bankovní) důmpublishing housenakladatelství, vydavatelství
  5. (the) House sněmovna v Británii či USAHouse of LordsSněmovna lordů, Horní sněmovna britského parlamentuHouse of CommonsDolní sněmovna britského parlamentuHouse of RepresentativesSněmovna reprezentantů v USA
  6. the house BrE, form.osazenstvo, všichni přítomní
  7. rod, významná rodina královská ap.
  8. hlediště, diváci v divadle, kině ap.

Přídavné jméno

  1. house winerozlévané víno (v restauraci) hl. neznačkové, nejlevnější nabízené na nápojovém lístku
  2. domácí, domovníhouse cleaningdomovní úklidhouse detectivehotelový detektiv

Slovní spojení

alehouse almshouse bathhouse boarding house boathouse chapter house clearing house clubhouse coffee house country house courthouse crack house doghouse doll's house doss-house farmhouse flophouse free house full house gatehouse glasshouse greenhouse guest house halfway house henhouse hothouse house arrest house lights house party house plant house-to-house houseboat housebound houseboy housebreaker housebreaking housecoat household householder househusband housekeeper housekeeping housemaid houseman housemaster housemate houseproud houseroom housewares housewarming housewife housework in-house jailhouse lighthouse lodging house madhouse manor house meeting house movie house open house outhouse penthouse playhouse poorhouse powerhouse public house publishing house roadhouse rooming house row house safe house schoolhouse slaughterhouse statehouse storehouse summer house terraced house town house warehouse wendy house wheelhouse whorehouse workhouse

Vyskytuje se v

charnel: charnel (house)kostnice

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

house: (the) Housesněmovna v Británii či USA

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

semi-detached: semi-detached (house)půldomek, polovina dvojdomku

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

arrest: práv. house arrestdomácí vězení

auction: auction houseaukční síň instituce

bee: bee housevčelín

benefit: ekon. housing benefitpříspěvek na bydlení

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

co-operative: housing co-operativebytové družstvo

council: council housingobecní bydlení

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

customs: customs housecelnice budova ap.

financial: financial housefinanční dům, přen. finance osobní ap.

finch: house finchhýl mexický

gambling: gambling housekasino, herna (hazardu)

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

loom: loom-house/shoptkalcovna

lower: the Lower HouseDolní sněmovna

Luxembourg: the House of LuxembourgLucemburkové rod

martin: common house martinjiřička obecná

municipal: municipal housingměstské/obecní byty

plant: house plantsdomácí rostliny

premise: housing and utility premisesdomovní a provozní prostory

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

row house: row housesřadová zástavba, řadovky

seaside: seaside housedům u moře

shortage: housing shortagenedostatek bytů

sparrow: house sparrowvrabec domácí

terraced house: terraced housesřadová zástavba, řadovky

unit: housing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotka

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

little: She's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.

make: The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

reputed: The house is reputed to be haunted.Povídá se, že v tom domě straší.

very: in this very houseprávě v tomto domě

aukční: auction houseekon. aukční síň firma

bílý: the White HouseBílý dům

bublina: housing bubblerealitní bublina předražené ceny nemovitostí

činžovní: BrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)činžovní dům

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

domácnost: keep housevést domácnost

domovní: house searchdomovní prohlídka

družstvo: housing associationbytové družstvo

dům: family houserodinný dům

horní: upper chamber, v GB Upper House, House of Lordshorní sněmovna

hypotéka: mortgaged (house)(dům) zatížený hypotékou

klíč: house keyklíč od domu

komora: the Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senatehorní komora

lord: House of LordsSněmovna lordů horní sněmovna britského parlamentu

nájemní: rental house/housing/flatsnájemní dům/bydlení/byty

panský: manor, (lordly) mansion, manor housepanské sídlo

pokojový: house/pot/indoor plantpokojová rostlina/květina

poslanecký: Chamber of Deputies, lower houseposlanecká sněmovna

prohlídka: house searchpráv. domovní prohlídka

příspěvek: housing benefitekon. příspěvek na bydlení

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

reprezentant: House of RepresentativesSněmovna reprezentantů

rodinný: (one-)family/samostatný detached houserodinný dům

rostlina: indoor/house plantpokojová rostlina

roubený: log house/homeroubená stavba, roubený dům

rozvod: (house) wiring(domovní) elektrické rozvody

řadový: BrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town houseřadový domek

salon: fashion housemódní salon

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

účet: on the housena účet podniku víno ap. v restauraci

veřejný: brothel, bordello, euf. house of ill reputeveřejný dům nevěstinec

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

vykřičený: house of ill fame, brothel, zast. bawdy housevykřičený dům

vyprodaný: full housediv. vyprodaný sál

výstavba: housing constructionbytová výstavba

cihlový: brick housecihlový dům

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

pokojný: quiet housepokojný dům

postavit: The house was built of ...Dům byl postaven z ...

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přiblížit se: We approached the house.Přiblížili jsme se k domu.

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

smět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl opustit dům.

stát: One house remained standing.Jeden dům zůstal stát.

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

udeřit: The house was struck by lightning.Do domu udeřil blesk.

v, ve: He is in the house.Je v domě.

vycházet: She doesn't leave the house.Nevychází z domu.

vynést: He carried it out of the house.Vynesl to z domu.

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavést: They led me into the house.Zavedli mě do domu.

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.