Hlavní obsah

evaluieren

Nechtěli jste hledat:

evadevyhnout se , obejít , vyvléknout se

evaluatevyhodnotit, ohodnotit, (z)hodnotit

evaluationohodnocení, vyhodnocení, ocenění, zhodnocení

evaluativehodnotící, evaluační, vyhodnocovací

evanescentmizící, vytrácející se

evangelicalevangelický

evangelismhlásání evangelia

evangelistevangelista, hlasatel evangelia

evangelisticmisionářský, kazatelský, evangelizační

evangelizehlásat evangelium, šířit křesťanství

evakuovatevacuate , move to safety

evaluačníevaluative

evangelickýevangelic(al), evangelistic, Protestant

evangelijnígospel

evangelíkevangelical

evangelistaevangelist, Evangelist

evangeliumGospel, evangel

eventualitaeventuality, contingency, possibility

eventuálně(or) as the case may be, if need be, alternatively, or (else), possibly

eventuálnípossible, potential, contingent, prospective