Hlavní obsah

enhanced [esp by tweaking or under the hood manipulations]

enhancezlepšit, vylepšit, zvýraznit

ESPMSV, mimosmyslové vnímání

esp.zejm., hl.

by, pomocí , s použitím

tweakzatahat , zakroutit , štípnout

or(a)nebo, či

underpod

theten, ta, to

hoodkapuce, kápě

manipulationmanipulace , zacházení