Hlavní obsah

economic incentives

economicekonomický, hospodářský

incentivepopud, podnět, stimul, motivace, pobídka